Är det så att du behöver hjälp med rivning i Sundsvall? När det gäller rivning Sundsvall, så kan du vända dig till Jansson Entreprenad AB. Det är viktigt att en rivning görs på rätt sätt. Vänder du dig till detta företag så kan du vara säker på att rivningen sker på ett sätt som är säkert och korrekt. Det eftersom att detta företag har över 75 års erfarenhet. Bland de rivningsprojekt de har erfarenhet av sedan innan finns:

 • Broar
 • Villor
 • Kajer
 • Rivning på hög höjd
 • Undervattensrivning
 • Fundament
 • Industribyggnader

När något rivs, så ska det göras på rätt sätt, samt att efteråt måste även allt avfall tas om hand om på rätt sätt det med.

I Sundsvall får du hjälp med rivningen

Om du har en rivning i Sundsvall som måste göras, så vänd dig till Jansson Entreprenad AB. En rivning ska ske på ett visst sätt och med rätt sorts maskiner. Det finns idag flera olika sätt att riva på, beroende på vad det är som ska rivas. För att garantera dig om att det görs på rätt sätt så är det bra att låta ett företag med erfarenhet ta hand om det hela.

Hos Jansson Entreprenad AB kan du även få hjälp med att ta hand om det avfall som blir efter rivningen är klar.

Många bra tjänster

Jansson Entreprenad AB har inte bara rivning som tjänst, utan de erbjuder även en hel del annat:

 • Sanering
 • Marksanering
 • Demontering
 • Schaktning
 • Fräsning
 • Specialtransporter

Du kan därmed få hjälp inom flera olika områden om det är så att du har behov av det.

Om du vill slippa att transkribera på egen hand, så kan du få hjälp med det. Att transkribera är ju att ta inspelat materia och skriva ner det ord för ord. Kanske du ofta spelar in intervjuer, föreläsningar och annat? Att sedan sitta och renskriva det själv, det är inte alltid det enklaste samt att det går sällan så snabbt att göra om man inte är van. Då är det bra att veta att du kan snabbt få den hjälp du behöver. Det finns ett bra företag du kan vända dig till och det är Snabb transkribering. Hos dem får ju just en snabb transkribering och det med en hög kvalitet. Du kan hos dem få det klart inom 24 timmar!

När du behöver transkribering

Om du vill transkribera något du har spelat in, utan att behöva sitta med det själv, lämna då in ditt material till Snabb transkribering som transkriberar åt dig På deras sida kan du själv ladda upp dina ljudfiler, på bara ett par minuter. Sedan så fixar de allt som har med transkriberingen att göra. Du kan välja om du vill ha det klart inom 24, 48 eller 72 timmar. När allt är klart, så får du ett mail med filerna. Sedan är det bara att betala! Hos detta företag kan du få hjälp med att transkribera i stort sett alla typer av inspelat material. Dock bör du se till att det är bra ljudkvalitet, samt att det bör även bara vara max tre deltagare som pratar. Alternativt att samtalen är fördelat på bra sätt.

Du som vill renovera din fasad i Stockholm, du kan få hjälp med det. Repexpressen AB renoverar fasader i Stockholm och de är duktiga på det de gör! Detta företag har även flera andra tjänster som rör flera delar av ditt hus. Bland annat utför de fasadtvätt, fasadmålning, fönsterputsning, taktvätt och snöröjning. Det som är speciellt med detta företag, det är att de använder sig av rep istället för byggnadsställningar. Det gör att de kan komma åt alla delar av huset på bästa sätt. Det ger stora fördelar oavsett om det är fasadrenovering eller någon av deras andra tjänster. Om du har en fasad som börjat spricka eller att färgen flagnar, då kan det vara dags att kontakta detta företag!

Fasadrenovering i Stockholm

Är det så att du har behov av att renovera din fasad i Stockholm, så vänd dig till Repexpressen AB. Detta företag ser till att din fasad blir hel och snygg igen. De kan bland annat laga sprickor så väl som att de kan laga putsen på bästa sätt. Vänta inte för länge med att göra något åt din putsade fasad. Det är bättre att göra det för tidigt än för sent. Så har putsen börjat spricka, eller att det flagnar puts, så är det dags att renovera! Du kan få hjälp med det av Repexpressen AB. Hos dem har du som sagt även andra bra tjänster, så du kan passa på att boka in dem för annat med om du har behov av det. Om du vill veta mer, om företaget eller om deras tjänster, besök då deras hemsida.