Du och din familj kan bli ett så kallat familjehem om ni vill. Att bli ett familjehem innebär ofta att ni då öppnar upp ert hem för en person som har behov av att bo någon annan stans än i sitt eget hem eller på ett HBV hem. Det kan vara en stor utmaning att vara ett familjehem, men det ger ofta även mycket tillbaka så att säga. Det viktigaste som blivande familjehem är att ni har möjlighet att ge trygghet, god omsorg och kärlek genom en stabil och förutsägbar vardag. Det spelar ingen roll hur er familj ser ut för övrigt. Ni kan vara ett par, gifta eller sambos eller så är du ensamstående. Om du är intresserad av att veta mer, så kolla in Curmitis Familjehem.

Ställ upp som familjehem

Det finns en del krav som ställs på er om det är så att ni vill bli ett familjehem hos Curmitis Familjehem. Bland annat är det viktigt att ni inte förekommer i polisens brott-och misstankeregister, Försäkringskassans register avseende längre sjukperioder, kronofogdens register de senaste fem åren samt social registret. Ni ska även ha ett ledigt sovrum för det barn ni tar emot samt att ni ska ha en stabil inkomst. Ni måste även avsätta tid för möten med socialtjänst och familjehemskonsulenter. Ni kan få gå en grundutbildning med innan, som heter ”Ett Hem Att Växa I”. För att få veta mer om hur det går till att ansöka om att bli ett familjehem, kolla in den hemsida som Curmitis Familjehem har. Ni kan även kontakta dem så kan de berätta mer.

The use of surgical drapes have been common practice in hospitals for a long time, used mainly to avoid contaminating surfaces and keep tools clean until they need to be used. They're a good way of keeping up a good hygiene and are generally high quality laminates that helps prevent liquids from getting on surfaces. The use of surgical drapes has been important for many years, giving doctors and nurses an easy and quick way of using stuff on surfaces without worrying about potential germs and other unsavory things. Nurses and doctors will continue using these likely for many decades, if not centuries, more and they'll never stop being a useful within hospitals. There's many ways for these institutions to acquire these, though generally they are bought directly from manufacturers rather than any regular shops.

Hygiene products

One of these manufacturers are Finess Hygiene whom manufacture all sorts of hygiene products specifically for hospitals though they do have some products that regular folks can buy from them as well from shops and stores. The surgical drapes from Finess Hygiene naturally does hold the high quality required for them to be used in hospitals, being multilayered and with laminated surfaces to avoid liquids from leaking through them. Though they have laminates that are specifically for surgeries too, having even more layers and top quality plastic that can be sterilized through ETO / Gamma to ensure there's no risk to the patient during the surgery. They also offer their drapes in different colors for their clientele too.

Det är otroligt viktigt att vi inte underskattar betydelsen av att andas ren och frisk luft. För det är något som verkligen kan göra en väldigt stor skillnad. framförallt om man känner att luften där man bor innehåller en massa pollen, partiklar och annat som kan försvåra andningen. Att då se till att välja en luftrenare med HEPA filter gör en väldigt stor skillnad. Luften blir både renare och fräschare. Dessutom slipper man uppleva att man andas in en massa som man inte ska andas in. Kroppen mår trots allt betydligt bättre om man ser till att andas ren luft.

Även om vi i Sverige har fördelen att faktiskt ha en riktigt ren luft i jämförelse med andra länder, finns det alltid kontaminationer i luften. Sådant som gör att riskerna för en mängd olika sjukdomar trots allt ökar. Det gör även att människor med allergier och astma kan ha större svårigheter. Man ska därmed inte underskatta hur mycket som man kan påverka genom att välja att investera i en luftrenare.

Luftrenaren med HEPA filter gör luften lättare att andas

Man ska verkligen inte underskatta värdet av att andas ren och fräsch luft. För det är något som kan göra en väldigt stor skillnad. Man kommer märka att man inte blir lika täppt och att man kan andas betydligt lättare. HEPA filter luftrenare har ett filter som tar bort även de minsta partiklarna och renar luften från kontaminationer. Det är trots allt något som verkligen kan göra att man har det lättare för att andas. Framförallt om man lider av astma eller allergier. Då det verkligen kan göra en så pass stor skillnad att livet blir mycket lättare att leva under de värsta perioderna.