Du och din familj kan bli ett så kallat familjehem om ni vill. Att bli ett familjehem innebär ofta att ni då öppnar upp ert hem för en person som har behov av att bo någon annan stans än i sitt eget hem eller på ett HBV hem. Det kan vara en stor utmaning att vara ett familjehem, men det ger ofta även mycket tillbaka så att säga. Det viktigaste som blivande familjehem är att ni har möjlighet att ge trygghet, god omsorg och kärlek genom en stabil och förutsägbar vardag. Det spelar ingen roll hur er familj ser ut för övrigt. Ni kan vara ett par, gifta eller sambos eller så är du ensamstående. Om du är intresserad av att veta mer, så kolla in Curmitis Familjehem.

Ställ upp som familjehem

Det finns en del krav som ställs på er om det är så att ni vill bli ett familjehem hos Curmitis Familjehem. Bland annat är det viktigt att ni inte förekommer i polisens brott-och misstankeregister, Försäkringskassans register avseende längre sjukperioder, kronofogdens register de senaste fem åren samt social registret. Ni ska även ha ett ledigt sovrum för det barn ni tar emot samt att ni ska ha en stabil inkomst. Ni måste även avsätta tid för möten med socialtjänst och familjehemskonsulenter. Ni kan få gå en grundutbildning med innan, som heter ”Ett Hem Att Växa I”. För att få veta mer om hur det går till att ansöka om att bli ett familjehem, kolla in den hemsida som Curmitis Familjehem har. Ni kan även kontakta dem så kan de berätta mer.