Vi kan språk

Ingress
Blir du också förvirrad i djungeln av alla språk? Vi hjälper dig.

Kända som en teknisk webbyrå kodar Storleden enligt gällande standard. Varje sida återges fläckfritt i alla moderna webbläsare: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox,Safari och givetvis Internet Explorer med HTML 5. Vi jobbar helst i öppna källkodsystem med hög säkerhet som Drupal, vilket med våra kärnor är ett mycket lättanvänt CMS-system med WYSIWYG-gränssnitt. Som webbyrå är vi noggranna med en i grunden väl utvecklad sökmotoroptimering (on-page SEO).

Många undrar vad språk inom IT är och vad programmeringsspråk betyder. Enkelt förklarat är språk något som används för att skapa datorprogram. Datorers grundspråk kallas maskinkod och består av ettor och nollor, som datorns centralprocessor (eller motsvarande enhet i kringutrustning) direkt kan tolka. Därför har det tagits fram olika sorters programspråk som kan översätta läsbar kod bestående av siffror och tecken till maskinkod. Den kod som skrivs i hårdvarunära språk som assembler eller i högnivåspråk översätts sedan till maskinkod. Som sedan sparas i en exekverbar binärfil via assemblering respektive kompilering (i vissa fall både och). Därefter körs ett interpreterat språk när du "kör" programmet. Vilket i gemene mans termer betyder att programmet rullar och du ser de olika grafiska elementen (användargränssnittet) på din datorskärm.

FRAMTIDENS DRUPAL 8 ÄR ETT SPÄNNANDE ALTERNATIV TILL DRUPAL 7

Bland CMS-systemen i öppen källkod bedömde Storledens tekniker tidigt att Drupal var det bästa CMS/CMF som fanns att tillgå 2011. När Drupal 8 tillslut släpptes 19 november 2015 hade evolutionen lett fram till ett fullskaligt enterpriseverktyg.

DRUPAL 8 - DET MODERNA SYSTEMET FÖR FRAMTIDEN

Bland CMS-systemen i öppen källkod bedömde Storledens tekniker att Drupal var det bästa CMS som fanns att tillgå.

  • Kunder sitter säkert mot hackare. SQL-injections är mycket svårt att lyckas få till på en Drupaldatabas. Drupal 8 är mycket resistent för den typen av attacker.
  • Kunder sitter framtidsäkert med ett ungt system. Systemet har både en modern struktur och är skalbart.
  • Kunder sitter tryggt. PHP är webbens vanligaste språk och Symfony2 är ett välkänt ramverk.
  • Drupal 8 är utmärkt som skal för att bygga customapplikationer.
  • Drupal 8 har ett synnerligen kompetent community som utvecklar moduler och plug-ins.
  • Integrerat stöd för REST-tjänst.
  • Mycket väl utvecklat API gör det lätt att integrera mot andra system.
  • Alla våra Drupal-system innehåller också skydd mot XSS, PHP-injektioner och SQL-injektioner.

Drupal 8 är unikt bland de stora CMS:en eftersom det byggs upp av ett välkänt ramverk i Symfony2. Blir CMS:et för begränsande? Inga problem! Alla Drupalsystem är kodade i serverside- skriptspråket PHP vilket gör det enkelt att utveckla i specialanpassad kod vid behov för att skapa unik funktionalitet.

LICENSFRITT OCH FLEXIBEL HOSTING

Våra Drupalsystem använder sig oftast av databasen MySQL, vilken är en licensfri, stabil och populär databas. Både PHP och MySQL stöds hos alla stora svenska webbhotell vilket gör det enkelt för Dig att välja webbhotell. Drupal klarar många fler databastyper än vanliga MySQL, Maria DB och Microsoft SQL. Även mer avancerade databaser som PostgreSQL (pgSQL) och Oracles PL/SQL stödjs av Drupal. Särskilt Drupal 8 är mycket välutvecklat för PostgreSQL som numera också klarar NOSQL för extra snabb lagring. Även rena NOSQL-databaser som MongoDB är möjliga att använda. Dessutom har Drupal en stor community med moduler och andra plugins som minskar utvecklingskostnaden för varje projekt.

VARFÖR REKOMMENDERAR NI INTE WORDPRESS TROTS ATT DET ÄR SÅ LÖNSAMT FÖR WEBBYRÅER?

För att våra marginaler aldrig går före våra kunder! Efter en kort tid visar webbplatser byggda i Wordpress problem med hackning, instabilitet, prestanda och usel framtidssäkerhet. Extra lönsamt för webbyrån, betyder inte att beställaren gillar att ringa efter hjälp för att reparera sin webbplats en gång i veckan. Bättre wordpressbyråer lägger gärna mycket tid på att ”bygga om” eller komplettera Wordpress med hjälp av lokala tekniker och speciella verktyg, varför vinsterna med open source standardisering minskar.

Storleden kan naturligtvis ordna en webbplats i Wordpress. Systemet är mycket enkelt att bygga och kan användas om kort horisont inte är ett problem för verksamheten. I egenskap av utvecklare som sett Wordpress från insidan avråder vi i de flesta fall.

DAGS ATT UPPGRADERA FRÅN DRUPAL 7 TILL DRUPAL 8?

Det beror på hur välbyggt det befintliga Drupal 7 systemet är. Ett välbyggt Drupal 7 håller i några år till. Däremot bör Drupal 6 uppgraderas då det inte underhålls längre. Även om Drupal 7 länge har visat på en bra stabilitet är Drupal 8 i marknaden och verkar utvecklas i en rasande takt varje dag som går. Vilka fördelar och nackdelar kan en uppdatering till Drupal 7 eller Drupal 8 ha? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut frågetecknen.

OLIKA LÖSNINGAR KRÄVER OLIKA SPRÅK FÖR ATT VARA RIKTIGT EFFEKTIVA.

Storledens långa erfarenhet och höga kompetens innebär att vi också är kunniga inom andra kodspråk och system. Det är till stor nytta då vi utvecklar olika typer av lösningar, men också för de beställare som behöver hjälp med support eller vidareutveckling av ett befintligt system byggt i ett annat språk. Kontakta oss så berättar vi mer!

SYMFONY2 ELLER YII OCH CODEIGNITER?

För vissa applikationer är ramverk som PHP-baserade Symfony2, ofta ett bättre val än ett helt CMS som Drupal. Symfony2 bygger vidare på Symfony och anses av många vara det mest kompetenta ramverket för webbutveckling i PHP jämfört med t ex CodeIgniter och Yii. Givetvis vidareutvecklar vi i Yii och CodeIgniter vid önskemål och behov.

PHP SOM SPRÅK

Serverside-skriptspråket PHP är ett mycket populärt språk, till och med världens mest spridda, utbredda och vanliga språk idag bland utvecklare. System i PHP är lätta att köra på de flesta webbhotell eftersom PHP inte kräver någon udda servermjukvara. I PHP är det förhållandevis enkelt att skriva specialanpassad kod vid behov för att skapa unik funktionalitet. En annan fördel med att använda PHP är att det inte medför några som helst licenskostnader. Värt att komma ihåg om du överväger PHP för större och mer avancerade applikationer, är att PHP då kräver ganska mycket av sin kodare.

DJANGO OCH WEB2PY

Django och web2py är två andra ramverk som är baserade på språket Python som är ett extremt välutvecklat programmeringsspråk. Särskilt Django som det går mycket snabbt att utveckla i, vilket har gjort dem populära både bland beställare och utvecklare. Python är, som redan har nämnts, mer kraftfullt än PHP vid stora projekt. Django är känt för att en korrekt byggd applikation kan uppnå en enorm prestanda. Storleden är extra förtjusta i Django och har flera referenser att visa upp.

PYRAMID OCH TORNADO

Två andra flexibla Pythonbaserade ramverk är Pyramid och Tornado. Storleden håller både Pyramid och Tornado för trevliga ramverk med stora möjligheter att bygga system med höga krav på prestanda och skalbarhet. Python är många gånger mer kraftfullt än PHP vid stora projekt.

.NET (SAMT VB.NET ELLER C#)

Tack vare .NETs tidiga entré i webbvärlden har det hunnit bli ett av de mest spridda språken för tyngre applikationer som kör i Windowsmiljö. .NET är dock kompilerat, vilket gör det snabbt, men medför extra licenskostnader på grund av att det är proprietärt och måste köras på Windowsservrar. EPiServer är vanligt bland de dyrare systemen som baseras på .NET. För den organisation som kommit undan med en billig licens kan EPiServer vara värt att underhålla, men vid större förändringar är en migration från EPiServer till Drupal ett billigare och bättre val. Särskilt om du överväger Drupal 8.

RUBY ON RAILS

Ruby on Rails har varit mycket trendigt i Sverige sedan 2012. Storleden synade tidigt ”Rails” men eftersom endast få svenska utvecklare har kompetens i språket Ruby (som bygger upp Rails) bedömde vi att det bör leda till svårigheter för beställaren att få hjälp i framtiden. Jämfört med t.ex. Django har Rails både sämre bakåtkompabilitet och prestanda vilket kan leda till större underhållskostnader. Efter den initiala hypen har Rails tappat lite "trendfaktor" till förmån för node.js vilket har fått de utvecklare som vill jobba i de "hetaste"systemen att gå vidare. Storleden kan ordna Ruby on Rails vid önskemål.

ANGULAR.JS, REACT.JS, METEOR.JS…

Trots att många programmerare av lite högre klass inte håller JavaSCript för att vara ett riktigt språk är ramverken av JavaScript här år 2016, och har kommit för att stanna. Häftiga visuella effekter och underhållande interaktivt UX/UI (user experience och user interface) gör att enkel HTML 5 och CSS baserad struktur blir full av liv. Med exempelvis React.js och Angular2 är det förhållandevis lätt att bygga och underhålla JavaScript. För ny front-end eller helt nytt GUI kan Storleden använda Angular/React på ett äldre system eller en webbapplikation.

… OCH NODE.JS  - UTAN FÖRDRÖJNING

Storleden bygger också i ren serverside JavaScript som node.js. Node.js har en enorm kapacitet vid speciella behov, t.ex. där asynkron programmering är centralt eller smala hybrid- appar. Dock vill vi varna för en enormt snabb utveckling på området och täta ”bryt” då standarden har moderniserats så pass mycket att den inte längre är helt bakåtkompatibel. En beställare som funderar på node.js bör därför ha marginal för extra underhållskostnader driftkostnader. För mer komplexa mobila appar avråder vi hybrid-natur och rekommenderar native-appar i Swift och Java som ett bättre alternativ.

PERL

Språket Perl anses vara ett tämligen ålderdomligt och onödigt komplicerat språk i dag. Storleden rekommenderar därför inte nybyggnader i Perl, men för den organisation som äger ett befintligt system finns goda möjligheter till vidareutveckling.

ASP

Vill organisationen vidareutveckla ett system i ASP? Skojar du med oss?