Kristofers Drupalkurs del 2: Arbetsmiljö

Syftet med denna del av kursen är att göra arbetsmiljön enklare och göra ännu bättre urls för sidan. Modulerna (pathauto och token) vi kommer installera ger mer ”cleana” urls. Modulen admin-menu skapar en meny-bar som visar samma adminmeny som på högra menyn på hemsidan. Sedan ska vi också installera framework temat till drupal för att skala ner på originaldesignen.

1. Logga in

Starta EasyPHPoch logga in på drupalsidan. Ta upp EasyPHP/www/drupal mappen i utforskaren samt mappen där du har dina nerladdningar, så båda är synliga.

2. Ladda ner Admin_menu

Googla ”Admin_menu drupal”och klicka på den mest relevanta länken (inom drupal.org) och ladda ned den rekommenderade 6.x versionen.

3. Installera Admin_menu

Gå in på drupal/sites/alloch skapa foldern modules. Kopiera/Klipp ut zipfilen du laddade ned och klistra in den under modules-mappen du nyss gjorde. Extrahera filen och gå till drupalsidan sedan in på ”administer ->sitebuilding->modules” och sätt enable på modulen Admin_menu och spara sedan. Gå till ”user management ->permissions” och ge ”authenticated users” rättigheter över modulen Admin_menu. För att göra detta bockar du i de två funktionerna som admin_menu har under ”authenticated users”

4. Ladda ner temat Framework

Googla”theme framework drupal”och ta den mest relevanta länken(inom drupal.org) och ladda ner den rekommenderade 6.x versionen.

5.Installera temat Framework

Gå in på drupal/sites/all och gör foldern themes. Kopiera/Klipp ut zipfilen du laddade ner och klistra in den under themes-mappen du nyss gjorde. Extrahera filen och gå till drupalsidan sedan ”administer ->sitebuilding->themes”och sätt temat framework som enabled och default.

6. Ladda ner pathauto

Googla ”pathauto drupal” och ta den mest relevanta länken(inom drupal.org) och ladda ner den rekommenderade 6.x versionen.

7.Installera pathauto

Gå in på drupal/sites/all/modules. Kopiera/Klipp ut zipfilen du laddade ner och klistra in den under modules-mappen. Extrahera sedan filen. Googla sedan ”token” och ladda ner den rekommenderade 6.x versionen. (Vi behöver token för att installera pathauto), kopiera zipfilen till drupal/sites/all/modulesoch extrahera den och låt den sedan vara, den kommer installeras tillsammans med pathauto. Gå in i ”sitebuilding ->modules” i admin menyn och bocka i enabled på pathauto och spara. Drupal kommer säga att token också måste installeras. Tryck på enable och gå sedan tillbaks till permissions och ge ”authenticated users” rättigheter över modulerna pathauto och token genom att bocka i ”authenticated users” brevid modulerna pathauto och token

8. Konfigurera pathauto

Gå in på http://groups.drupal.org/node/11056 och högerklicka på i18n-ascii.txt Välj spara som, och spara filen under sites/all/modules/pathauto och gå sedan till ”administer->sitebuilding ->URL aliases->automated alias settings” och slå på ”transliterate prior to creating alias” under general settings. (Den funktionen använder inställningarna från .txt filen för att ta bort åäö från urls.)

Ev. Problem

Om du får några problem i dessa steg, gå in på ”user-management -> permissions” och dubbelkolla så att alla moduler ger permissions till ”authenticated users”

Håll utkik efter fler guider från webbyrå Storleden, och subscriba till vår YouTubekanal, Twitterfeed och Facebook page.

www.facebook.com/storleden

www.twitter.com/storleden

www.youtube.com/user/storleden